Άρση ( Εξάλειψη) Προσημείωσης - Υποθήκης ΟΑΕΔ πρώην ΟΕΚ

Καταχώρηση 2019/02/14

 

Ανακοίνωση

Φίλοι και Φίλες το Γραφείο μας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του αναλαμβάνει και άρσεις - εξαλείψεις προσημειώσεων Υποθηκών δανείων πρώην ΟΕΚ - ΟΑΕΔ.

Εξυπηρέτηση Άμεση.

Τηλέφωνα Επικοινωνία για Περισσότερες Πληροφορίες:

6982071861 & 2645024854

(Υπεύθυνη Δικηγόρος: Ειρήνη Χόρτη)

 

 

 

 

 

 

 

 

.