Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας

Καταχώρηση 2018/01/26

 Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) αποτελεί αυτοτελή Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος. Είναι η Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας και διαθέτει σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Παρέχει σημαντική επιστημονική υποστήριξη και συνδρομή στο έργο, όχι μόνο της Αστυνομίας αλλά και όλων των Διωκτικών Αρχών και των Αρχών Επιβολής του Νόμου. Στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο στη συμβολή των οδών Λ. Αθηνών και Αντιγόνης 2-6

 

.